top of page

Vårt team

Vårt sammarbeid

Høsten 2016 møttes Heidi og Gro for første gang ved Funksjonellmedisinsk Institutt. Heidi har fulgt Gro sine prosesser frem til utgivelsen av hennes bøker. I dag brukes de aktivt av FunkMedMat.

Heidi og Gro har holdt kontakt privat i årene som fulgte og av ulike grunner åpnet det seg samarbeidsmuligheter høsten 2022. Dette er noe vi synes er veldig spennende begge to. 

Vårt samarbeid fokuserer i hovedsak på barn med diagnoser innen autismespekteret og AD(H)D. Vårt store ønske er at barn med psykiske lidelser skal få mulighet til å ta ulike laboratorieprøver. De individuelle prøveresultatene vil også føre til en personlig handlingsplan, som bidrar til bedret mental helse. 

Gro på sin side er også i gang med er nytt og spennende konsept som Heidi vil ta del i. Konseptet er knyttet inn mot fengselsinnsatte. Her er den innsattes psykiske og fysiske helse i fokus

bottom of page