top of page

Vårt team

IMG_8735-kopi.jpeg

Vårt sammarbeid

Høsten 2016 møttes Heidi og Gro for første gang ved Funksjonellmedisinsk Institutt. Heidi har fulgt Gro sine prosesser frem til utgivelsen av hennes bøker. I dag brukes de aktivt av FunkMedMat.

Heidi og Gro har holdt kontakt privat i årene som fulgte og av ulike grunner åpnet det seg samarbeidsmuligheter høsten 2022. Dette er noe vi synes er veldig spennende begge to. 

Vi fokuserer i hovedsak på barn med diagnoser innen autismespekteret og AD(H)D. Vårt store ønske er at barn med psykiske lidelser skal få mulighet til å ta ulike laboratorieprøver. De individuelle prøveresultatene vil også føre til en personlig handlingsplan, som bidrar til bedret mental helse. 

bottom of page