top of page
Search

Funksjonell medisin

Funksjonell medisin har sin opprinnelse fra USA, og ble etablert av Dr. Jeffrey Bland og kona Susan Bland på 1990-tallet.


I funksjonell medisin er fokuset å identifisere grunnleggende årsaker og faktorer som kan forklare hvorfor en sykdom eller symptomer har oppstått, dette fordi samme sykdommen kan ha forskjellige årsaksfaktorer og forløp. Grunnprinsippene består i å stabilisere og reversere ubalanser i kroppens funksjoner for å forebygge eller reversere sykdom.


Funksjonell medisin er særlig virksom ved kroniske sykdommer, langvarige og diffuse helseplager, betennelsestilstander,, samt livsstilssykdommer eller i oppløpet til disse.


Funksjonell medisin er ikke alternativ medisin, men et supplement til tradisjonell skolemedisin. Tre av de største sykehusene i USA, Mayo Clinic, Cleveland Clinic og Johns Hopkins Medicine, har opprettet funksjonellmedisinske poliklinikker og flere og flere amerikanske universitet underviser medisinstudenter i funksjonellmedisin som en del av pensum.


Ved en funksjonellmedisinsk utredning ønsker man å forstå og få oversikt over individuelle faktorer i livsstil, miljø, gener og biokjemi, fremfor å fokusere på diagnoser. Ved å fokusere på de underliggende årsakene vil man kunne lage en personlig tilpasset plan, med mål om å reversere eller forebygge sykdomsprosesser.Comments


bottom of page