top of page
Search

Inspirerende foredrag

Fagmøte med Dr. Alessio Fasano, 20. januar 2023

Arrangør - LAB1 og Kostreform


Tema: Pathophysiology of the Bidirectional Communication Between Gut and Brain: The Autism Paradigm,


Alessio Fasano er pediatrisk gastroenterolog og en verdenskjent forsker. Han har for tiden mange roller, inkludert professor i pediatri ved Harvard Medical School og professor i ernæring ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, begge i Boston.
Forekomsten av autisme har økt dramatisk i vestlige land de siste 30 årene. I 1975 var 1 av 5000 barn diagnostisert med autisme og i 2022 er antallet økt til 1 av 54 barn i USA. Fortsetter denne trenden forventes det at så mange som 1 av 4 ha utfordringer innenfor autismespekteret i neste generasjon. Selv om årsakene til autisme ikke er helt forstått, har forskning i løpet av det siste tiåret peket på tarmmikrobiomet som en av de viktige miljøfaktorene som bidrar til autisme.

Forskere har lenge visst at hjernen vår kommuniserer med tarmen. For eksempel forklarte Alessio Fasano, "hvis du ble nervøs eller opprørt, [ville du] ha vondt i magen. Det vi nå vet er at det er en toveiskommunikasjon - at tarmen også kommunisere med hjernen."Fasano gikk grundig til verks og forklarte hvordan en lekk tarm også er avgjørende for utvikling av andre inflammatoriske tilstander og autoimmun sykdom.


Han peker på samspillet mellom de tre faktorene; lekk tarm, miljøfaktorer og genetisk disposisjon som avgjørende for utvikling av disse tilstandene. Det tar flere generasjoner å endre våre gener. Grovt sett kan vi si at våre gener har vært uforandret de siste 5000 årene. Det som i midlertid har endret seg i stor hastighet, i løpet av de siste generasjonene, er miljøet vi lever i og maten vi spiser. Kroppene våre er ikke laget for å håndtere alle de prosesserte matvarene og giftstoffene, som vi omgir oss med til daglig. Likevel er det som Fasano sier: "Det er mye vi kan gjøre selv ved å optimalisere tarmen og å redusere både indre og ytre miljøfaktorene for så å redusere sannsynlighet og til og med reversere kroniske og autoimmune sykdommer" 

Nordisk Ernæringskonferanse 21. januar 2023

Arrangør - Kostreform


Tema: Kronisk syk? Ny viten om kroppens viktigste organ - TARMEN


Mennesket er et vandrende økosystem, med flere selvstendige mikroorganismer enn kroppens egne celler. Inntil ganske nylig har vi ikke fullt ut forstått den enorme betydningen dette samspillet har for vår helse. Temaet på konferansen var ny viten om tarmen, og foredragsholderne var innom blant annet autisme, kreft og Alzheimer.

Det var også her fokus på hvor mye vi kan gjøre selv gjennom kosthold. Maten vi spiser er noe av det viktigste å ha fokus på for reduksjon av symptomer og få bedre effekt av ordinær behandling.

Om du ikke kunne delta på konferansen, så kan du kjøpe tilgang til opptak på: https://tunmed.no


Her er glimt av noen av de flotte menneskene vi møtte;

Gro og Heidi sammen med gjengen i Mat&Adferd

Sofie Hexeberg, Dag Viljen Poleszynski og Erik Hexeberg

Professor Thomas N. Seyfried,

en av hovedforedragsholderne

Mikkel Magnus fra Vivibene og Geir Flatabø

Gunn-Karin Sakkariasen

Margit Vea


Comments


bottom of page