top of page
Search

Mentale og sosiale utfordringer

Mentale og sosiale utfordringer har en økende trend i flere land. Årsakene til dette er sammensatt.Autisme

Begrepet autisme blir beskrevet og definert ulikt. Dette har medført mange ulike autismeformer ut i fra ulike symptombeskrivelser og i dag benyttes hovedsakelig autismespekterforstyrrelser ASF som en fellesbetegnelse. Fellesnevnerne her er gjerne knyttet til forstyrret utvikling av språk og kommunikasjon, sosial samhandling, stereotypt og repetitivt adferdsmønster.


Årsaker til autisme

Det er mange ulike meninger om årsaksammenhengene knyttet til autisme. Her er noen av dem.

Innen forskning indikeres det blant annet at genetisk disposisjon utløst av miljømessige triggere kan være en av årsakene. Andre forskere har identifisert en rekke mulige nevrologiske, immunologiske og biokjemiske genetiske variasjoner og epigenetisk påvirkning. Epigenetikk er det som avgjør hvordan gener i kroppen uttrykkes som følge av påvirkning fra miljøfaktorer. Miljøfaktorer inkluderer maten vi spiser og miljøet vi lever i. Disse faktorer kan da bidra til biokjemiske ubalanser i hjernen, som igjen kan påvirke funksjonsevnen.


Noen av de mange mulige triggerne kan være:

  • Overforbruk av antibiotika

  • Ubalanser i tarmflora

  • Sprøytemidler og tungmetaller

Flere nyere studier viser at tramfloraen til autistiske menneskers skiller seg vesentlig fra kontrollgruppen. Den sterke korrelasjonen mellom disse symptomene og autisme tilsier at barn med mer alvorlig autisme sannsynligvis har alvorlige mage- og tarmproblemer.


AD(H)D

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan arte seg på ulikt vis, men er preget av forskjellige grader og kombinasjoner av motorisk hyperaktivitet, impulsivitet og forstyrrelser av konsentrasjons- eller oppmerksomhetsevne. Årsakene antas å være kjemisk ubalanse i visse områder i hjernen. Ubalanser kan forårsakes av en rekke mulige nevrologiske, immunologiske og biokjemiske genetiske variasjoner, inkludert epigenetiske endringer på lik linje som forklart over.

bottom of page