top of page
istockphoto-1292119776-612x612.jpg

Kroniske sykdommer

Dagens samfunn preges av at mange mennesker sliter med autoimmune tilstander. Dette er en stor gruppe sykdommer som har til felles at kroppens immunssyetem feilaktig angriper friske celler. Her kan du lese litt om de ulike tilstandene og hvilken betydning kosthold og livsstil kan ha.

Ønsker du mer informasjon, bestill en gratis uforpliktende samtale på 15 minutter og få informasjon om vårt tilbud

bottom of page